Choď na obsah Choď na menu
 

Ekosystém

article preview
  • základná stavebná a funkčná jednotka prírody tvorená spoločenstvom a abiotickým prostredím medzi

 

zložky ekosystému

  1. živá( biotická)- biomasa, spoločenstvá organizmov
  2. neživá( abiotická)- vzduch, voda....
  • medzi zložkami ekosystému neustále prebieha tok energie e látok, takmer vôbec sa tam nevyskytuje odpad

 

Tok energie  a látok medzi organizmami


 Typy ekosystému

1. vodný

a. sladkovodné- potok, rieka, jazero

b. morské- more, oceán

b. ekosystém ústia rieky

 

2. suchozemský- púšť, les....

 

Typy ekosystémov

  1. umelý- vytvorené a regulované človekom, druhovo málo rozmanité, nestále, často dochádza k narúšaniu biologickej rovnováhy, človek dodáva dodatkovú energiu( stroje, zavlažovanie..)
  2. prírodný- človek do nich takmer nezasahuje, s obehom látok a energie, s veľkou biologickou rozmanitosťou, stabilné, so stálou biologickou rovnováhou

Ekosystém- preze.pdf

Ekosystém.pdf