Choď na obsah Choď na menu
 

Geologické stavebné jednotky Slovenska

article preview

1. staršie- vznikli alpínskym vrásnením v druhohorách

rozdelenie na pásma:

  1. gemerské
  2. veporské
  3. jadrové
  4. bradlové
  5. flyšové

 

A. Gemerské pásmo- väčšia časť Slovenského rudohoria ( fylity, čadiče, ryolity), Slovenský raj a kras( vápence)

 

B. Veporské- západná časť Slovenského rudohoria, Veporské a Stolické vrchy, Muránska planina, Kraľohoľské Tatry(fylit, svor, rula, mramor), Muránska planina( vápenec)

 

C. Jadrové- Tatry, Fatra, Považský Inovec, Malé Karpaty alebo Tríbeč( v jadre žula s premenenými horninami, v obale vápence a dolomity)

 

D. Bradlové- na severe od jadrových, od Myjavy na východné Slovensko, Biele Karpaty, Považie, Orava, Pieniny( vápence vyčnievajúce na pieskovcoch a ílovcoch)

 

E. Flyšové pásmo- severná časť Slovenska, Biele Karpaty, Kysuce, Orava, Čergov, Nízka Beskydy( ílovce a pieskovce- flyš)

 

2. mladšie- vznikli na vyvrásnených starších geologických jednotkách v treťohorách

  • sopečné pohoria na východnom Slovensku tvorené andezitami, ryolitmi, čadičmi, tufami, štrky ,piesky v Záhorskej a Poddunajskej nížine