Choď na obsah Choď na menu
 

Krasové procesy

article preview
  • Procesy vznikajúce v podzemí účinkom vody na horniny ( vápenec, dolomit...)
  • SPELEOLÓGIA = veda, ktorá sa zaoberá krasovými procesmi
  • kras : typ krajiny s povrchovými a podzemnými útvarmi

 

  • Krasové útvary:
  1. Povrchové
  2. Podzemné

 

1) Povrchové

a. Škrapy- ryhy oddelené výčnelkami

b. Závrty –jamy, vzniknuté prepadnutím do podzemia

c. ponor- miesto prepadu vody pod zem

d. vyvieračka- miesto, kde sa  voda znova dostáva na povrch

 

B) Podzemné

a.Komíny - diery, ktorými voda preniká do podzemia

b.Priepasti- vznikajú rozšírením komínov

c.Jaskyne-  sú rozsiahle podzemné bludiská

                 - dómy- jaskynné priestory veľkých rozmerov

                  - najznámejšie jaskyne: Domica, Demänovská jaskyňa slobody, Driny 

- delíme ich na:

     1. kvapľové  - sú vyzdobené rôznymi druhmi kvapľov

                               stalaktity – rastú zo stropu smerom nadol

stalagmity – rastú z dna jaskyne smerom nahor

stalagnáty –  vznikli spojením stalaktitov a stalagmitov

 

     2.  ľadové      - vznikli zamŕzaním vody v jaskynnom priestore, jeden otvor ( Demänovská jaskyňa slobody, Dobšinská ľadová)

 

Význam jaskýň

  • domov pre zvieratá ( troglobionty)
  • liečebné účely ( speleoterapia)
  • v minulosti príbytky pre človeka

Krasové procesy.pdf

Krasové procesy- preze.pdf