Choď na obsah Choď na menu
 

Minerály a horniny

article preview

mineralógia- veda skúmajúca minerály

petrológia- veda skúmajúca horniny

minerál

  • rovnorodá anorganická prírodnina
  • rovnaké zloženie, stavba a vlastnosti
  • chemicky čisté( zlato) alebo horninotvorné
  • všetky pevné okrem ortute

hornina

  • rôznorodá prírodnina
  • zložená z viacerých minerálov
  • typy: jednoduché a zložené
  • podľa skupenstva: pevné, tekuté a plynné
  • podľa pôvodu: vyvreté, usadené, premenené

 

  • vznikajú kryštalizáciou, tvoria útvary s pravidelným plochami( kryštálmi)

minerály

1. beztváre( opál)- vznikli rýchlym ochladením

2. kryštalické- pomalým stuhnutím magmy

a. kryštalované- pravidelne v otvorenom priestore

b. kryštalické- nepravidelné v tesnom priestore

 

drúza- zoskupenie kryštálov na spoločnom základe

agregát- zhluky kryštálov toho istého minerálu

Minerály a.docx