Choď na obsah Choď na menu
 

Neživá príroda. Geológia

article preview

Geológia- veda skúmajúca zloženie, stavbu, vlastnosti a vývoj Zeme. Jej procesy, ktoré ju tvorili a tvoria

Príroda

 1. Živá
 1. Rastliny
 2. Živočíchy
 3. Huby
 4. Baktérie
 1. Neživá
 1. Vzduch
 2. Voda
 3. Slnko
 4. Minerály a horniny
 5. Pôda
 • Živá závisí od neživej a naopak

Využitie poznatkov geológie

 • Vyhľadávanie zdrojov vôd a ich ochrana( podzemnej, termálnej, minerálnej)
 • Bezpečné zakladanie skládok a stavieb
 • Predpovedanie katastrof
 • Vyhľadávanie nerastných surovín, ochrana pred negatívnym vplyvom ťažby
 • Spevňovanie skál, obnova pamiatok

Neživá príroda.docx