Choď na obsah Choď na menu
 

Organizmy a prostredie

article preview

Príroda- všetko vôkol nás čo nevytvoril človek

Prírodu tvoria :

  1. Živé prírodniny- baktérie, huby, rastliny, živočíchy
  2. Neživé prírodniny- horniny, minerály, voda, pôda, vzduch, slnko
  • Medzi živou a neživou prírodou dochádza k výmene energie a látok( toku látok a energie)

 

Biogénne prvky- prvky nevyhnutné pre stavbu a funkciu organizmov( C, P, H, N, O...)

Ekologické faktory- základné podmienky pre život organizmov

Ekológia- Veda, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami navzájom a medzi organizmami a prostredím

Adaptácia( prispôsobivosť)- schopnosť organizmov prispôsobiť sa podmienkam prostredia, napr. tvarom, veľkosťou, farbou...

  • Organizmy neschopné prispôsobiť sa vymierajú

Tolerancia( znášanlivosť)-  schopnosť organizmu znášať určitý rozsah podmienok , v ktorých je schopný existovať

  1. OPTIMÁLNE PODMIENKY- ideálne podmienky pre život (dostatok svetla, tepla, živín, vody a vzduchu)
  2. MINIMÁLNE podmienky- ( málo svetla, tepla,...) najmenej nevhodné za ktorých ešte prežije
  3. MAXIMÁLNE podmienky – (príliš veľa svetla, tepla,...) najviac nevhodné za ktorých ešte prežije

Bioindikátory-  organizmy reagujúce  na zmeny podmienok

  • poukazujú  kvalitu prostredia
  • ukazovatele čistoty prostredia
  • napr. lišajníky – rastú iba v čistom ovzduší

Organizmy a prostredie.pdf

Organizmy a prostredie- preze.pdf