Choď na obsah Choď na menu
 

Skúmanie a využívanie neživej prírody

article preview

Nerastné suroviny- horniny a minerály získavané z neživej prírody

 • Vyčerpateľné zdroje

 

Typy nerastných surovín

 1. Rudné- získavame  z nich kovy( galenit- olovo, bauxit- hliník, magnetit- železo)
 2. Nerudné- využívané prevažne v stavebníctve( vápenec, štrk, piesok, kremeň- sklo)
 3. Energetické- na výrobu elektrickej energie( ropa, zemný plyn, uhlie)

 

Ložiská nerastných surovín- miesta nahromadenia nerastných surovín

 

 1. Vyhľadávanie nerastných surovín
 1. Geologické mapovanie- odber pôdy, chemická analýza, odkryv, analýza rastlinstva)
 2. Geologická mapa- zmenšený obraz geologických pomerov na povrchu
 3. Geologický rez( profil)- zvislý rez kôrou

 

 1. Geologický prieskum ložiska- stanovenie veľkosti, obsahu, kvality pomocou prieskumných  jám a geofyzikálnych metód

 

 1. Ťažba- získavanie nerastných surovín z kôry
 1. Lom- na povrchu
 2. Bane-  pod povrchom
 3. Vrty- ťažba plynných a kvapalných surovín

Skúmame vlastnosti liehu a.docx

Skúmanie a.pdf

Skúmanie a využívanie neživej prírody- preze.pdf