Choď na obsah Choď na menu
 

Spoločenstvo organizmov

article preview
 • súbor populácií organizmov žijúcich spoločne v určitom čase na určitom mieste

                                              

Spoločenstvo má rozličnú druhovú rozmanitosť- diverzitu

 • prejavuje sa najmä v počte druhov a jedincov
 • závisí od podmienok prostredia
 • najväčšia v mieste stretania sa 2 spoločenstiev ( ekoton)- prechodné pásmo

 

Zloženie spoločenstva

 • počas roka sa mení napr.(sezónne sťahovanie, počet mladých a dospelých jedincov)
 • čím viac druhov, tým je spoločenstvo stabilnejšie
 • za vhodných podmienok má schopnosť obnovy
 • je určitým spôsobom usporiadané do etáží

 

Typy spoločenstiev

 1. Prírodné
 • Súčasť prírody
 • vznikli bez zásahu človeka
 • Negatívne ich ovplyvňuje činnosť človeka
 • Typy prírodných spoločenstiev:

A.Suchozemské

                 B.Vodné

2. Umelé

 • Kultúrne
 • Vytvoril ich človek
 • Polia, záhrady, sady
 • Monokultúry- jeden druh pestovanej rastliny
 • Priveľa škodcov

Spoločenstvo organizmov.pdf

Spoločenstvo organizmov- preze.pdf