Choď na obsah Choď na menu
 

Živé ( Biotické) zložky prostredia

article preview
 • Tvorené organizmami

 

Populácia- skupina jedincov rovnakého druhu žijúca na určitom území v určitom čase

Jedinec- základná jednotka populácie

 

Vlastnosti populácie:

 1. Rast- súvisí s počtom jedincov (počet nových jedincov prevláda nad uhynutými, všetky jedince majú dostatok potravy a priestoru)
 2. Hustota- znamená počet jedincov na určitej jednotke plochy (počet zajacov na 1 km2)
 3. Vek- tvoria všetky vekové stupne jedincov
 4. Pohlavie- zastúpenie daného pohlavia v populácií

 

Vzťahy v populácii

1. Pozitívne

 • symbióza- spolunažívanie organizmov( obaja majú zo vzťahu úžitok)
 • komenzalizmus- jeden organizmus má z druhého prospech, ale nie je  pre neho škodlivý

 

2. Negatívne

 • konkurencia- súperenie jedincov
 • predácia- predátor( dravec) loví korisť
 • parazitizmus- cudzopasníctvo, vzťah prospešný iba pre jeden organizmus, parazit žije na úkor hostiteľa
 • amenzalizmus- ak jeden organizmus pôsobí nepriaznivo na iný

živé zložky prostredia.pdf

Živé zložky prostredia- preze.pdf