Choď na obsah Choď na menu
 

Život ekosystému

article preview

Potravový reťazec- navzájom súvisiaca skupina organizmov, ktorá predstavuje prenos a premenu energie a látok z potravy

 • Poškodenie časti potravového reťazca spôsobí narušenie prenosu energie a látok pre iné časti

 

Typy potravových reťazcov

 1. rozkladný- odumreté organizmy-huba-baktérie
 2. pastevno-koristnícky- rastlina-bylinožravec-mäsožravec
 3. parazitický- parazit a hostiteľ

 

Potravová sieť- prepojenie rozvetvených potravových reťazcov

 

Potravová pyramída- vyjadruje postavenie jednotlivých populácii v potravovom reťazci podľa množstva potravy

 1. konzument- mäsožravec živiaci sa mäsožravcami
 2. konzument- mäsožravec živiaci sa bylinožravcami
 3. Konzument- bylinožravec
 4. Producent- rastlina

 

Vývoj ekosystému

 1. omladzovanie- nízka druhová rozmanitosť, jednoduché medzidruhové vzťahy
 2. dozrievanie- osídľovanie nových spoločenstiev, zložitejšie vzťahy, viac druhov
 3. vyzretie- rovnováha živých a neživých zložiek, veľká druhová rozmanitosť, dochádza k tvorbe KLIMAXU- optimálnemu ustálenému stavu ekosystému

 

 • obnova ekosystémov je nutná po veľkých zásahoch človeka alebo po prírodných katastrofách

Vo fotoalbume si pozri ukážky potravových reťazcov, sietí a pyramídy