Choď na obsah Choď na menu
 

Zvetrávanie

article preview

     Vonkajšie geologické procesy

 • Procesy, ktoré sú vyvolané vonkajšími geologickými činiteľmi( vietor, ľadovec, voda....)
 • Pôsobia na zemský povrch rušivo alebo tvorivo a menia jeho vzhľad
 • Čiastkovými procesmi sú:
 1. erózia( rozrušovanie)
 2. transport( prenos)
 3. sedimentácia( usadzovanie a spevňovanie)

Zvetrávanie

 • súbor chemických a fyzikálnych procesov, ktoré menia zloženie a vlastnosti hornín na zemskom povrchu
 • Výsledkom zvetrávania je zvetralina

 

Typy zvetrávania

 1. Fyzikálne( mechanické)
 • rozpad hornín bez zmien  chemického zloženia
 • spôsobené hlavne teplotnými zmenami a koreňmi rastlín
 • najčastejšie na púšti, v polárnych oblastiach a v nadmorských výškach

 

 1. Chemické
 • dochádza k rozkladu hornín a k zmene chemického zloženia
 • vplyvom vody, kyslíka, oxidu uhličitého, vysokej teploty, organizmov
 • najčastejšie v trópoch

Zvetrávanie.pdf

Zvetrávanie- preze.pdf