Choď na obsah Choď na menu
 

9.ročník Chémia

Rubriky

Poznámky

Príspevkov: 19

Príspevky

Alkány. Cykloalkány

 
23. 11. 2020 | Rubrika: Poznámky

Alkény. Alkíny

 
7. 12. 2020 | Rubrika: Poznámky

Bielkoviny

 
22. 2. 2021 | Rubrika: Poznámky

Biokatalyzátory

 
1. 3. 2021 | Rubrika: Poznámky

Halogénderiváty

 
11. 1. 2021 | Rubrika: Poznámky

Hydroxyderiváty uhľovodíkov

 
25. 1. 2021 | Rubrika: Poznámky

Kozmetické prípravky

 
30. 3. 2021 | Rubrika: Poznámky

Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov. Karbonylové a karboxylové zlúčeniny

 
18. 1. 2021 | Rubrika: Poznámky

Látky nebezpečné pre človeka

 
18. 5. 2021 | Rubrika: Poznámky

Lieky

 
3. 5. 2021 | Rubrika: Poznámky