Choď na obsah Choď na menu
 

Alkény. Alkíny

article preview

Alkány

 • uhľovodíky, ktoré majú medzi atómami uhlíka  aspoň jednu dvojitú väzbu a otvorený reťazec
 • Sú reaktívnejšie ako alkány
 • Nenasýtené uhľovodíky

 

Názvoslovie

 • Názov: grécka číselná prepona podľa počtu atómov uhlíka + číslo atómu uhlíka na ktorom je dvojitá väzba+  prípona –én
 
   

                              prop-1-én( propén)

 

 • Vzorec

všeobecný molekulový CnH2n                  napr. etén  n=2     C2H2.2                           C2H4

 

Etén( etylén)

 • Bezfarebný, plynný, horľavý, so sladkastou vôňou
 • so vzduchom tvorí výbušnú zmes
 • je to rastlinný hormón- urýchľuje dozrievanie plodov, spôsobuje opadávanie listov, kvetov, plodov
 • Má narkotické účinky
 •  využitie: výroba etanolu, polyetylénu

 

Polymerizácia

 • Chemická reakcia, pri ktorej z jednoduchých molekúl vznikne makromolekula
 • Pri polymerizácii sa z dvojitej väzby stáva jednoduchá
 • n= koľkokrát sa úsek nachádza v reťazci
 • [   ]= úsek z reťazca, ktorý sa opakuje
 • Používa sa na výrobu plastov

Polyetylén

 • Zohrievaním mäkne
 • Odolný voči mrazu a chemikáliám, úderu
 • Elektroizolačné vlastnosti
 • Použitie: výroba fólii, tašiek, nádob, potrubia, hadíc, obaly na tovar....

 

 • Uhľovodíky s dvoma dvojitými väzbami sa nazývajú alkadiény

 

Alkíny

 

•     uhľovodíky, ktoré majú medzi atómami uhlíka  aspoň jednu trojitú väzbu a otvorený reťazec

 • Nenasýtené uhľovodíky

 

Názvoslovie

 • Názov: grécka číselná prepona podľa počtu atómov uhlíka + číslo atómu uhlíka na ktorom je dvojitá väzba+  prípona –ín

                                                 prop-1-ín( propín)

 

 • Vzorec

všeobecný molekulový CnH2n-2                  napr. etín  n=2     C2H2.2-2                           C2H2

 

Etín( acetylén)

 • Bezfarebný horľavý plyn bez zápachu
 • So vzduchom tvorí výbušnú zmes
 • Použitie- plasty, zváranie a rezanie kovov

 

Príprava acetylénu

 • Reakciou acetylidu vápenatého s vodou

CaC2 + 2 H2O        C2H2 + Ca(OH)2

 

Alkény. Alkíny.pdf

Alkény. Alkíny.ppt

Názvoslovie alkény, alkínov- opakovanie.pptx