Choď na obsah Choď na menu
 

Halogénderiváty

article preview

Deriváty uhľovodíkov

 • Vznikajú z uhľovodíkov nahradením atómov vodíka iným prvkom  alebo skupinou prvkov
 
   

 

Zloženie derivátu

 1. Uhľovodíkový zvyšok  (R)                                            2. charakteristická skupina (X)

-časť molekuly bez atómu vodíka                           -skupina atómov, ktoré nahrádzajú vodík

-udáva vlastnosti derivátov

Rozdelenie derivátov

 1. Halogénderiváty (R-halogény)
 2. Kyslíkaté
 1. Hydroxyderiváty (R-OH)
 2. Karbonylové zlúčeniny (R-CO, R-COH)
 3. Karboxylové kyseliny (R-COOH)
 1. Dusíkaté (R-NH2, R-NO2)

 

Halogénderiváty

 • deriváty uhľovodíkov, ktoré vznikajú z uhľovodíkov nahradením atómu vodíka halovým prvkom
 • charakteristickou skupinou sú halové prvky ( F, Cl, Br, I)
 
   

napr. chlórmetán CH3Cl

 

Využitie

 • Rozpúšťadlo
 • Čistenie šiat
 • Náplň do hasiacich prístrojov
 • Hnacie plyny do sprejov a chladiacich zmesí( freóny, halóny)
 • Lokálne znecitlivenie( jodoform, chloroform)
 • Plasty( teflón, PVC)
 • Výroba otravných látok, škodlivých hnojív

Vlastnosti

 • Závisia od charakteristickej skupiny
 • Vyššiu teplotu varu
 • Vyrábajú sa iba synteticky
 • Ekologický jed- ľahko vnikajú do DS a porušujú sliznicu a kožu
 • Stenšujú ozónovú vrstvu- freóny a halóny
 • Znečisťujú podzemné vody
 • Sú jedovaté a karcinogénne
 • Prirodzene sú neodbúrateľné

Halogénderiváty.pdf

Halogénderiváty-prezentácia.pdf