Choď na obsah Choď na menu
 

Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov. Karbonylové a karboxylové zlúčeniny

article preview
 • Vznikajú z uhľovodíkov nahradením atómov vodíka  charakteristickou skupinou, ktorá obsahuje kyslík

Rozdelenie

 1. Hydroxyderiváty-  napr. etanol
 2. Karbonylové zlúčeniny- napr. acetón
 3. Karboxylové zlúčeniny – napr. kyselina octová

Karbonylové zlúčeniny

 • Deriváty uhľovodíkov, ktoré vznikli nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka karbonylovou skupinou 

 
   

Rozdelenie

 1. Aldehydy              1.                            2. 
 2. Ketóny

 

Acetón  (dimetylketón CH3COCH3 )

 • Bezfarebný, horľavý, zapáchajúci , kvapalný
 • Vzniká pri dehydratácii v tele ( zistiteľné v moči a v dychu-             
 • zápach po zhnitých jablkách)                                                         

Využitie: riedidlo, farby, laky, rozpúšťadlo

Zdraviu škodlivý- bolesť hlavy, ľahká narkóza, strata orientácie, poškodenie CNS, vysušuje kožu, pracovať s ním vo vetranej miestnosti

 

Karboxylové zlúčeniny

 • Deriváty uhľovodíkov, ktoré vznikli nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka karboxylovou skupinou  -COOH 

Kyselina  mravčia( metánová)-HCOOH

 • Bezfarebná kvapalina, zapáchajúca, dobre rozpustná vo vode
 • leptá pokožku, ničí baktérie

využitie: odstraňovanie vodného kameňa, spracovanie kože, konzervovanie

súčasť jedu hmyzu( včiel, mravcov)- spôsobuje pálenie pokožky

 

Kyselina octová (etánová) CH3COOH

 • bezfarebná kvapalina, zapáchajúca
 • žieravina a horľavina
 • vzniká oxidáciou etanolu( víno zmení chuť aj vôňu)

využitie: výroba plastov, spracovanie kože, jej soli octany v lekárske na opuchy, rozpúšťadlo

               8% roztok = ocot- dochucovanie jedla, konzervovanie potravín, odstránenie vodného kameňa( karamel zafarbuje ocot dožlta)

 

 

Mastné kyseliny

 • Karboxylové zlúčeniny s väčším počtom atómov uhlíka
 1. nasýtené( s jednoduchými väzbami) palmitová C15H31COOH, stearová C17H35COOH- na výrobu mydiel
 2. nenasýtené( s aspoň jednou dvojitou)- olejová C17H33COOH- v oleji

Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov.pdf

Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov- preze.pdf