Choď na obsah Choď na menu
 

Pesticídy a hnojivá

article preview

Pesticídy

 • Pesticídy sú látky, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve proti chorobám rastlín, živočíšnym škodcom a burine

 

Význam

 • Zvyšuje sa výnos plodín
 • Znižujú stratu pri skladovaní

 

Rozdelenie:

 1. Herbicídy
 • Prostriedky ničiace burinu.
 • Vstrebávajú sa cez listy do stopiek a koreňov.
 • Zasiahnuté buriny zastavujú svoj rast a vývin.

 

 1. Fungicídy
 • Prostriedky ničiace huby a plesne.
 • Patria sem moridlá, používajú sa na ochranu osiva

 

 1. Insekticídy
 • Prostriedky ničiace živočíšnych škodcov.
 • Často pôsobia i na užitočný hmyz (včely, čmeliak) a živočíchy.

 

Pesticídy sú jedy.

 • Pri práci treba používať ochranné pracovné prostriedky.
 • Porušovanie ekologickej rovnováhy ( hromadia sa v telách živočíchov, dostávajú sa do potravových reťazcov...)
 • Sú príčinou vzniku alergií, nádorových  ochorení.

 

Feromóny

 • chemické látky napodobňujúce živočíšne feromóny jedného z pohlaví ( opačné pohlavie sa chytí do lapača)
 • Napr. mníška veľkohlavá, lykožrút smrekový...

 

Hnojivá

 • Látky dodávajúce rastlinám výživu alebo podporujúce rast
 • Podávajú sa priamo do pôdy alebo na rastlinu

 

Rozdelenie:

 1. Prírodné- maštaľný hnoj, močovka, zelené hnojenie
 2. Priemyselné- umelé

 

Zelené hnojenie

 • Zaorávanie bôbovitých rastlín do pôdy
 • Na koreňoch bôbovitých rastlín žijú hľuzkové symbiotické baktérie, ktoré dokážu viazať vzdušný dusík ( prirodzený zdroj dusíka pre rastlinu/ pôdu)

 

 • V prírode....... je rovnováha, čo sa z pôdy odobralo sa do nej späť aj vráti
 • V poľnohospodárstve.....sa iba odčerpáva( obsah živín v pôde klesá a znižuje sa úrodnosť)

 

Prehnojovanie

 • nadmerné používanie hnojív
 • Škodlivé!!!!
 • Dusičnany sa menia na jedovaté dusitany( udusenie detí)
 • Eutrofizácia vody
 • Znečisťovanie vodných plôch fosfátmi
 • Premnoženie rias
 • Zníženie obsahu kyslíka vo vode
 • Úhyn vodných organizmov

Pesticídy a hnojivá.pdf

Pesticídy a hnojivá- preze.pdf