Choď na obsah Choď na menu
 

Zdroje uhľovodíkov

article preview

Uhľovodíky- dvojprvkové zlúčeniny zložené z uhlíka a vodíka

Zdroje uhľovodíkov: uhlie, ropa, zemný plyn

 • Prírodné zdroje uhľovodíkov
 • Neobnoviteľné vyčerpateľné zdroje
 • Vznikli rozkladom organizmov bez prístupu kyslíka, pôsobením baktérií a tlaku

 

Uhlie

 • vzniklo rozkladom odumretých rastlín
 • ako palivo v elektrárňach
 • pri zohrievaní čierneho uhlia nad 1000°C (bez prístupu vzduchu) vznikajú rôzne produkty : svietiplyn, koks....
 • Typy uhlia
 1. čierne- staršie a výhrevnejšie, s vyšším obsahom uhlíka
 2. hnedé

Ropa

 • vzniká rozkladom živočíšnych tiel na dne oceána
 • hnedočierna zapáchajúca kvapalina
 • menšia hustota ako voda
 • zmes uhľovodíkov
 • prepravuje sa lodnou prepravou alebo ropovodmi
 • spracováva sa frakčnou destiláciou (na jednotlivé produkty – frakcie na základe Tv) – benzín, plasty, parafín, mazacie oleje, nafta.....
 • využitie- palivo, výroba plastov, olejov, benzínu, nafty...

Benzín

 • Frakcia ropy
 • zmes uhľovodíkov
 • palivo do spaľovacích motorov
 • kvalita benzínu sa udáva oktanovým číslom( čím vyššie tým kvalitnejší)-(0-100)

Zemný plyn

 • uložený nad ropou
 • zmes plynných uhľovodíkov ( 90% objemu tvorí metán)
 • veľmi dobré palivo ( pri horení nevzniká popolček)
 • pozor na únik (hrozí nebezpečenstvo výbuchu a udusenia)

 

 Znečisťovanie životného prostredia

 1. Uhlie
 • oxidmi síry a dusíka uvoľňujúcimi sa pri spaľovaní uhlia
 • Kyslé dažde
 • Skleníkový efekt

 

 1. Zemný plyn a ropa
 • Havárie tankerov
 • Kyslé dažde
 • Karcinogénne uhľovodíky
 • Jedovatý oxid uhoľnatý
 • Skleníkový efekt

 

Riešenie

 • Odsírovacie zariadenia
 • Ekologické formy dopravy
 • Použitie obnoviteľných zdrojov energie ( veterná, slnečná, vodná)

 

Zdroje uhľovodíkov- nové.pdf

Zdroje uhľovodíkov.pptx