Choď na obsah Choď na menu
 

Telo živočícha ako celok

article preview

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin

Podklady pre dobrovoľný projekt

Téma: Telo živočícha ako celok

Ročník: 8

Predmet: biológia

 

 1. Formát
 • Výkres A2
 • Prezentácia powerpoint max 11 slideov

 

 1. Výber živočícha- vyber si druh živočícha, ktorý Ťa niečím zaujal a vedel by si rozanalyzovať princíp fungovania jeho tela

 

 1. Zatriedenie do systému
 •  Vybraného živočícha zatrieď do živočíšneho systému, postupuj podľa nasledovného kľúča

I.A. Jednobunkovec/ B. Mnohobunkovec

 1. ak si zvolil Mnohobunkovec pokračuj ďalej...........

II. Bezstavovec/ Stavovec

 1. Ak si zvolil Bezstavovec pokračuj ďalej..................
 1. Pŕhlivec
 2. Ploskavec
 3. Hlístovec
 4. Obrúčkavec
 5. Mäkkýš
 6. Článkonožec

                      III. Ak si zvolil Stavovec pokračuj ďalej

 1. Ryba
 2. Obojživelník
 3. Plaz
 4. Vták
 5. Cicavec

 

 1. Obsah
 • Informačná tabuľka- Do stredu výkresu umiestniť tabuľku,  v ktorej bude obrázok a názov vybraného živočícha, zatriedenie živočícha do systému
 • Životné procesy
 • okolo tabuľky vytvor 9 bublín, ktoré pomenuješ podľa jednotlivých životných procesov

1.Dýchanie

2.Výživa

3.Pohyb

4.Povrch tela

5.Rozmnožovanie a vývin

6.Obeh telových tekutín

7.Zmysly

8.Regulácia tela

9.Vylučovanie

 • do každej bubliny charakterizuješ, ako fungujú jednotlivé procesy u daného živočícha ( aký druh nervovej sústavy má, či dýcha žiabrami, pľúcami, či má na tele šupiny, kožu, chlpy, či je to bylinožravec, akým spôsobom sa hýbe, čím vylučuje
 • ku každej bubline umiestni obrázok, ktorý charakterizuje a dokazuje popis (napr. ak dýcha žiabrami prilož obrázok žiabier daného živočícha)
 • pomáhaj si poznámkami

 

 1. Vlastný prínos
 • Text zostavuj stručne, vlastnými slovami
 • Nekopíruj presne poznámky
 • Tvar bublín môžeš zvoliť podľa seba
 • Pozadie, typ písma volíš individuálne

 

 1. Prezentácia- v prípade, že zvolíte formát prezentáciu
 • 1. slide názov, meno, priezvisko, trieda, školský rok
 • 2. slide- informačná tabuľka- obrázok, názov živočícha, zatriedenie do systému
 • 3-11.slide- jednotlivé procesy- obrázok, názov, popis

 

 1. Konzultácie- v prípade pripomienok a problémov ma kontaktujte

 

 1. Odovzdanie  v termíne
 • Termín 17.1
 • Vypracovanú súbor vložiť priamo do zadania domácej úlohy tohto týždňa v edupage( nie do správy, mailu!!!!)

Podklady pre dobrovoľný projekt BIO8.pdf