Choď na obsah Choď na menu
 

Zaujímavosti prírody Slovenska

article preview

 

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin

Podklady pre dobrovoľný projekt

Téma: Zaujímavosti prírody Slovenska

Ročník: 9

Predmet: biológia

1. Dodržať formát projektu

 • Poster na A2 výkrese
 • alebo 10 slideov v powerpointe

 

 1. Vybrať si 8 zaujímavých prírodných lokalít na Slovensku
 • najideálnejšie tam, kde ste boli osobne
 • pozor prírodné lokality, to znamená nevytvorené človekom( hrady, vleky, priehrady nie!!!!)

 

 1. Umiestniť názov Zaujímavosti prírody Slovenska, meno a trieda

 

 1. Farebná vlastnoručne nakreslená mapa SR
 • Umiestniť do stredu posteru
 • Zobraziť najväčšie pohoria, nížiny, rieky
 • Uvítaný je aj 3D prvok
 • Na mape vyznačiť mesto Martin
 • Na mape vyznačiť 8 vybraných lokalít

 

 1. Okolo mapy vytvoriť 8 bublín
 • v každej bubline bude obrázok ( môže byť čiernobiely)
 • v každej bubline bude popis lokality ( informovať, prečo je zaujímavá, čo tam môže turista vidieť)
 • popis bude stručný, výstižný a hlavne vlastnými slovami
 • tvar bubliny je ľubovoľný
 • estetický vzhľad projektu ponechávam na Vás

 

 1. V prípade vytvorenia prezentácie v powerpointe:
 • Prvý slide názov, meno, trieda
 • Druhý slide mapa SR s vyznačeným Martinom a 8 vybranými lokalitami
 • 3.-10. slide názov vybranej lokality, obrázok( môžete aj viac), popis so zaujímavosťami

 

 1. Termín odovzdania 17.1 vložiť súbor( prezentáciu alebo obrázky posteru) priamo do zadania DÚ v tomto týždni na edupage

 

 1. Konzultácie- v prípade akýchkoľvek pripomienok alebo problémov ma kontaktujte

 

Podklady dobrovoľný projekt BIO9.pdf