Choď na obsah Choď na menu
 

Filtrácia v domácnosti

article preview

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin

Podklady pre dobrovoľný projekt

Téma: Filtrácia v domácnosti

Ročník: siedmy

Predmet: chémia

 

 1. Dodržať formát
 • max 2 strany v programe Word
 • dodržať základnú osnovu predlohy

 

 1. Výber pozorovania-  vyberte si činnosť v domácnosti, kde využívate metódu filtrácie

 

 1. Správne vyplniť predlohu pozorovania
 • Úvodná tabuľka-  doplňte chýbajúce údaje v tabuľke
 • Úloha- vpíš do názvu namiesto bodiek činnosť v domácnosti, ktorú si si vybral
 • Chemikálie- vymenujte aké chemicky čisté látky ste použili počas pozorovania
 • Pomôcky- vymenujte, ktoré pomôcky ste použili pri realizácii pozorovania
 • Postup- stručne popíšte ako ste zostavili aparatúru a postupovali pri filtrácii v domácnosti
 • Pozorovanie- stručne popíšte zmenu pred a po filtrácií
 • 2 fotografie do pozorovania- vložte fotografiu aparatúry s pomôckami pred filtráciou a fotografiu aparatúry po skončení filtrácie( tak aby bolo vidno, čo je materiálom cez ktorý sa filtruje, ako vyzerala pôvodná zmes, a ako vyzerajú zložky po oddelení)
 • Záver- doplňte/ vyberte správne slová do textu, ktorý sa týka filtračnej metódy oddelenia zložiek. Vpisujte podľa vlastného pozorovania ,nie podľa poznámok

 

 1. Vlastný prínos
 • Použiť vlastné slová a názor
 • Uvítam vlastný estetický prínos v predlohe( pozor body v č. 3 a  ich poradie zachovať), môžete zmeniť štýl písma, pozadie....
 • Pekne písmo uprav a vymaž nepotrebné poznámky

 

 1. Konzultácie- v prípade pripomienok a problémov ma kontaktujte

 

 1. Odovzdanie  v termíne
 • do 17.januára
 • Vypracovanú predlohu vložiť priamo do zadania domácej úlohy z tohto týždňa ( nie do správy, mailu!!!!)

 

 

 

Predloha

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin

Dobrovoľný projekt

Téma: Filtrácia v domácnosti

Školský rok:

Predmet: chémia

Ročník: siedmy

Trieda:

Meno a priezvisko:

 

Úloha: Využitie filtrácie pri ....................................

Chemikálie: .......................................................

Pomôcky: ........................................................

Postup:

 1. ........................................................
 2. ............................................................
 3. ...............................................................

Atď....

 

Pozorovanie: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vložte fotografie...

 

 

 

 

 

 

Záver: Moja pozorovaná zmes sa skladala z nasledovných zložiek ...................................................... Na oddelenie zložiek zmesi v domácnosti som použil/a metódu........................................ Ako filtračný materiál som zvolil/a......................................... , na ktorom sa mi po filtrácii zachytila zložka............................. a cez materiál prešla/ prešiel............................................Pozorované zložky zmesi sa odlišovali nasledovnou vlastnosťou.........................................................................Filtrát je/nieje chemicky čistá látka. V domácnosti okrem mnou vybranej činnosti využívam ešte metódu filtrácie v/ na.............................................................................................................................................

Podklady na dobrovoľný projekt CHE7.docx

Podklady na dobrovoľný projekt CHE7.pdf