Choď na obsah Choď na menu
 

Zdroje uhľovodíkov

article preview

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin

 

Podklady na dobrovoľný projekt

Téma: Zdroje uhľovodíkov

Ročník: 9

Predmet: chémia

 

 1. Formát
 • Prezentácia powerpoint- rozsah max 10 slideov

 

 1. Výber zdroja uhľovodíka- zvoľte, ktorý druh zdroja budete popisovať : ropa, zemný plyn, uhlie

 

 1. Obsah projektu
 • 1. slide- základné informácie:  názov projektu Zdroje uhľovodíkov, názov zdroja, ktorý ste si vybrali, meno, priezvisko, školský rok, trieda
 • 2.slide- vznik zdroja- z akého materiálu a za akých podmienok vznikol, či je to vyčerpateľný/ nevyčerpateľný zdroj
 • 3.slide- vlastnosti zdroja- chemické, fyzikálne- skupenstvo, reaktívnosť, rozpustnosť
 • 4.-5slide- ťažba- akým spôsobom sa získava z prírody, ako sa spracováva, dopad na životné prostredie
 • 6.-10. slide- využitie zdroja- čo všetko sa dá zo zdroja vyrobiť, na aké účely ho používame

 

 1. Vlastný prínos
 • Text zostavovať vlastnými slovami, nekopírovať celý text z internetu
 • Text zostručniť
 • Doložiť názornými obrázkami
 • Individuálna forma spracovania vzhľadu prezentácie

 

 1. Konzultácie- v prípade pripomienok a problémov ma kontaktujte

 

 1. Odovzdanie  v termíne
 • Termín 17.1
 • Vypracovanú súbor vložiť priamo do zadania domácej úlohy totho týždňa v edupage( nie do správy, mailu!!!!)

Podklady na dobrovoľný projekt CHE9.pdf